Van papierfabriek naar digitale werkstroom

NIJKERK - Begin dit jaar hebben wij verschillende bedrijfsprocessen geoptimaliseerd middels de software van AFAS. Handmatige processen zijn gedigitaliseerd en alle gegevens worden nu gewaarborgd in één systeem. 
We beschikken onder andere een chauffeursportaal. Een voorbeeld hiervan is dat het transport vanuit Koelewijn geregistreerd wordt en deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor de facturatie. Dit zorgt voor meer inzicht voor zowel de klant, als voor onszelf. Ook zijn de hygiënelijsten gedigitaliseerd en is er een digitale bezoekregistratie ontwikkeld. 

Al met al is er veel geïnvesteerd in een werkomgeving waarbij het papierwerk steeds minder wordt, waarbij processen betrouwbaarder zijn geworden en nog beter kunnen aansluiten bij de klanten.

Daniel 2 Daniel 2